Skip to main content

Direktor značenje

Šta znači Direktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Direktor (od latinske reči: director) upravitelj, upravnik, rukovodilac; v. dirigent

Reč Direktor napisana unazad: rotkerid

Direktor se sastoji od 8 slova.

Šta je Direktor

На Ћирилици: (нлат. дирецтор) управитељ, управник, руководилац; в. диригент

Slično: 
Dirham novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
Dirupcija probijanje, proboj, prolamanje....
Dirita muz. tonska skala; ala dirita po tonskoj skali, tj. postepeno od j...
Dirinpiti mučiti se, raditi težak posao bez odmora....
Dirimirati rastaviti, razve-sti, ukinuti, poništiti....
Dirimencije prav. razlozi za razvod braka, prepreke za brak....
Sve reči na slovo D