Skip to main content

Jasmin značenje

Šta znači Jasmin

Na latinici: Definicija i značenje reči Jasmin (tur. yasemin) vot. poznata džbunasta biljka sa belim cvetovima, veoma jaka i prijatna mirisa

Reč Jasmin napisana unazad: nimsaj

Jasmin se sastoji od 6 slova.

Šta je Jasmin

На Ћирилици: (тур. yасемин) вот. позната джбунаста биљка са белим цветовима, веома јака и пријатна мириса

Slično: 
Jašmačar materija od koje se pravi jašmak....
Jašmak tanka koprena kojom muslimanske žene pokrivaju glavu, lice do očiju...
Jaspis min. veoma tvrd, neproziran kamen u raznim bojama i šarama, iz grupe...
Jas med. vrsta kožne bolesti u Africi i južnoj Aziji, hronična i zarazna...
Jastuk uzglavlje, posteljni predmet koji se stavlja pod glavu....
Jastog zool. vrsta velikog morskog raka vrlo ukusnog mesa; Homarus vulgaris...
Sve reči na slovo J