Skip to main content

Sveta alijansa značenje

Šta znači Sveta alijansa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveta alijansa (fr. belle alliance), lepi ili sveti savez između Rusije, Pruske i Austrije 1815.godina:

Reč Sveta alijansa napisana unazad: asnajila atevs

Sveta alijansa se sastoji od 14 slova.

Šta je Sveta alijansa

На Ћирилици: (фр. белле аллианце), лепи или свети савез између Русије, Пруске и Аустрије 1815. год.

Slično: 
švercer krijumčar. švercovati krijumčariti. ...
šverc krijumčarenje, „crna berza"; krijumčarena roba....
šveleri pl. pragovi za koje su pričvršćene železničke pružni-ce ; šliperi....
Sveta alijansa , lepi ili sveti savez između Rusije, Pruske i Austrije 1815. god....
Sve reči na slovo S