Skip to main content

Abnormitet značenje

šta znači Abnormitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Abnormitet (od latinske reči: abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost.

Reč Abnormitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. абнормитас) одступање од правила, неприродност, неправилност, необичност; тих. већи степен одступања од уобичајеног понашања с обзиром на неки критеријум; абнормалност.


Abnormitet odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih....
Abnorman nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; ne...
Abnsgacija poricanje, odricanje, odbijanje...
Abnormalnost

ž o nenormalnost, neuobičajenost, nesvakidašnjost, eubrojivost resi...

Sve reči na slovo a