Skip to main content

Acenonoet značenje

Šta znači Acenonoet

Na latinici: Definicija i značenje reči Acenonoet (od grčke reči: a-, koinos zajednički, ntis, noos razum, um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma;isto znači i akenonoet.

Reč Acenonoet napisana unazad: teononeca

Acenonoet se sastoji od 9 slova.

Šta je Acenonoet

На Ћирилици: (грч. а-, коинос заједнички, нтис, ноос разум, ум) човек без здравог човечијег разума; уп. акеноноет.

Slično: 
Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni ...
Acetum sirće, ocat....
Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bolesti....
Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne bolesti težeg o...
Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata...
Sve reči na slovo a