Skip to main content

Acerbacija

Šta znači Acerbacija


Acerbacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acerbacija (od latinske reči: acerbatio) zagorčanje, ogorčenje, pogoršanje.

Reč Acerbacija napisana unazad: ajicabreca

Acerbacija se sastoji od 10 slova.

sta je Acerbacija

Slično:
Šta znači Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Šta znači Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaj...
Šta znači Acetum sirće, ocat....
Šta znači Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bo...
Šta znači Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne boles...
Šta znači Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog...