Skip to main content

Acerban značenje

Šta znači Acerban

Na latinici: Definicija i značenje reči Acerban (latinski acerbus) gorak, opor; ogorčen; grub, surov, strog.

Reč Acerban napisana unazad: nabreca

Acerban se sastoji od 7 slova.

Šta je Acerban

На Ћирилици: (лат. ацербус) горак, опор; огорчен; груб, суров, строг.

Slično: 
Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni ...
Acetum sirće, ocat....
Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bolesti....
Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne bolesti težeg o...
Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata...
Sve reči na slovo a