Skip to main content

Acetabulum značenje

šta znači Acetabulum

Na latinici: Definicija i značenje reči Acetabulum (od latinske reči: acetabulum) sud (ili: boca) za sirće;anatomija: zglobna čaša.

Reč Acetabulum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацетабулум) суд (или: боца) за сирће; анат. зглобна чаша.


Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni ...
Acetum sirće, ocat....
Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bolesti....
Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne bolesti težeg o...
Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata...
Sve reči na slovo a