Skip to main content

Acetičan

Šta znači Acetičan


Acetičan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acetičan (latinski) sirćetovit, koji sadrži sirće, sirćetno kiseo.

Reč Acetičan napisana unazad: načiteca

Acetičan se sastoji od 8 slova.

sta je Acetičan

Slično:
Šta znači Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Šta znači Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaj...
Šta znači Acetum sirće, ocat....
Šta znači Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bo...
Šta znači Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne boles...
Šta znači Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog...