Skip to main content

Acetil značenje

šta znači Acetil

Na latinici: Definicija i značenje reči Acetil (latinski acetum)hemija: radikal sirćetne (acetilne) kiseline.

Reč Acetil sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацетум) хем. радикал сирћетне (ацетилне) киселине.


Acefalija u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga....
Acefalan u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni ...
Acetum sirće, ocat....
Acetoiurija med. prisustvo acetona u mokraći, naročito kod šećerne bolesti....
Acetonemija med. prisustvo acetona u krvi, naročito kod šećerne bolesti težeg o...
Aceton hem. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata...
Sve reči na slovo a