Skip to main content

Ad verbum značenje

Šta znači Ad verbum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad verbum (latinski ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno

Reč Ad verbum napisana unazad: mubrev da

Ad verbum se sastoji od 9 slova.

Šta je Ad verbum

На Ћирилици: (лат. ад до, вербум реч) од речи до речи, дословно

Slično: 
Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a