Skip to main content

Adamelit značenje

šta znači Adamelit

Na latinici: Definicija i značenje reči Adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit

Reč Adamelit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (по планини Адамело у Тиролу) шш. дубинска еруптивна стена, састављена од кремена, ортокласа и плагиокласа; обично га називају и гранит


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a