Skip to main content

Adenogeneza značenje

šta znači Adenogeneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Adenogeneza (od grčke reči: aden, genesis postanak)daziologija: postajanje, stvaranje žlezda.

Reč Adenogeneza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аден, генесис постанак) физиол. постајање, стварање жлезда.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a