Skip to main content

Adrogacija značenje

šta znači Adrogacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adrogacija (latinski adrogatio)pravo: usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan,

Reč Adrogacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адрогатио) прав. усвојење; присвајање, посиновљење онога који је већ пунолетан,


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a