Skip to main content

Aeroelektrana značenje

šta znači Aeroelektrana

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroelektrana (od grčke reči: aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

Reč Aeroelektrana sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, електрана) електрична централа са поганом на ветар.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a