Skip to main content

Aeroidan značenje

šta znači Aeroidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroidan (od grčke reči: aeroeides) koji ima vid vazduha, vazduholik; maglovit.

Reč Aeroidan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аероеидес) који има вид ваздуха, ваздухолик; магловит.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a