Skip to main content

Aeronautika značenje

šta znači Aeronautika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeronautika (od grčke reči: aeg, naus, nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu; vazduhoplovstvo.

Reč Aeronautika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, наус, наутикћс) наука о ваздухопловству; ваздухопловство.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a