Skip to main content

Aetigmatičai značenje

šta znači Aetigmatičai

Na latinici: Definicija i značenje reči Aetigmatičai (od grčke reči: a- ne, stigma) koji ima svojstvo astigmatizma.

Reč Aetigmatičai sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, стигма) који има својство астигматизма.


Aetronomija nauka o kretanjima, veličini nebeskih tela, o onome što je geometri...
Aetigmatičai koji ima svojstvo astigmatizma. ...
Sve reči na slovo a