Skip to main content

Agirati značenje

šta znači Agirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Agirati (latinski agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici.

Reč Agirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. агере) радити, пословати, трговати; глумити на позорници.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a