Skip to main content

Agrar značenje

šta znači Agrar

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrar

(od grčke reči: a groš, latinski ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi.

Reč Agrar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. а гроš, лат. агер њива, поље) опšти израз за појмове који обухватају пољопривреду, земљу, земљиšне односе, земљиšне реформе, законе ии др.; Ласти под аграр бити обухваћен одредбама закона о аграрној реформи.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a