Skip to main content

Ahilija značenje

šta znači Ahilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahilija (od grčke reči: a-, chylcs sok) ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata.

Reč Ahilija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, цхyлцс сок) нед. оболлње желуца услед ненормалног лучења желудачног сока; састоји се у томе што у желудачном соку нема довољно соне киселине и неких фермената.


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a