Skip to main content

Ahilija značenje

Šta znači Ahilija


Ahilija

latinica:

Definicija i značenje reči Ahilija (od grčke reči: a, chylcs sok) ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata.

Reč Ahilija napisana unazad: ajiliha

Ahilija se sastoji od 7 slova.

sta je Ahilija

Slično:
Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar sav...
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na pe...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog ...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i b...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a