Skip to main content

Aki značenje

šta znači Aki

Na latinici: Definicija i značenje reči Aki (fr. acquit) plaćanje, izmirenje nekog dugovanja; priznanica.

Reč Aki sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. ацqуит) плаћање, измирење неког дуговања; признаница.


Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a