Skip to main content

Akijezis značenje

šta znači Akijezis

Na latinici: Definicija i značenje reči Akijezis (od grčke reči: a-, Kyesis trudnoća) ned. nesposobnost zene da bude oplođena.

Reč Akijezis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, Кyесис трудноћа) нед. неспособност зене да буде оплођена.


Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a