Skip to main content

Akrilna kiselina značenje

šta znači Akrilna kiselina

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrilna kiselina hen. bezbojna tečnost SN2=SNSOON; njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole).

Reč Akrilna kiselina sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: хен. безбојна течност СН2=СНСООН; њени естери и други де-ривати дају полимеризацијом прозирне пластичне масе (полиакрилне смоле).


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a