Skip to main content

Aksilarni značenje

šta znači Aksilarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Aksilarni (latinski axilla pazuho) pazušni.

Reč Aksilarni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аxилла пазухо) пазушни.


Aks skracenica - Advokatska komora Srbije...
Akšam l. prvi mrak, zalazak sunca, prvi deo večeri neposredno posle zalas...
Aksungija mazivo za osovine ili kola; farm. mast, salo....
Aksonometrija merenje osovine kod geometrijskih tela....
Aksist „osovinaš", pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. „osovine B...
Aksiomatičan sam sobom uvidljiv, očevidan, istinit, koji se ne dokazuje...
Sve reči na slovo a