Skip to main content

Aktinimetar značenje

šta znači Aktinimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinimetar (od grčke reči: aktis, metron metar)fizika: aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomoću selena.

Reč Aktinimetar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, метрон метар) физ. апарат за мерење јачине Рендгенових зракова помоћу селена.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a