Skip to main content

Aktus značenje

šta znači Aktus

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktus (latinski actus) radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no sjedinjavanje, sparivanje.

Reč Aktus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтус) радња, дело, чин, свечан чин, свечаност, школска свечаност; спол-но сједињавање, спаривање.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a