Skip to main content

Akutan značenje

šta znači Akutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akutan (latinski acutus) oštar, prek, koji prisiljava na brzo rešenje; akutan bol iznenadan i veoma jak bol; akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću, a obično traje do 40 dana.

Reč Akutan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацутус) оштар, прек, који присиљава на брзо решење; акутан бол изненадан и веома јак бол; акутиа болест она која ће се брзо завршити или оздра-вљењем или смрћу, а обично траје до 40 дана.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a