Skip to main content

Akutan značenje

Šta znači Akutan


Akutan

latinica:

Definicija i značenje reči Akutan (latinski acutus) oštar, prek, koji prisiljava na brzo rešenje; akutan bol iznenadan i veoma jak bol; akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdravljenjem ili smrću, a obično traje do 40 dana.

Reč Akutan napisana unazad: natuka

Akutan se sastoji od 6 slova.

sta je Akutan

Slično:
Šta znači Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, pora...
Šta znači Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babin...
Šta znači Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Šta znači Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom...
Šta znači Akutangularan kom. oštrougli....
Šta znači Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obelež...