Skip to main content

Akvamarin značenje

šta znači Akvamarin

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvamarin (latinski aqua, marinus morski)Minerali: providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode, vrsta berila.

Reč Akvamarin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, маринус морски) мин. провидан полудраги камен који има зелену боју морске воде, врста берила.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a