Skip to main content

Akvarel značenje

šta znači Akvarel

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvarel (ital. acquerello) slika izrađena vodenim bojama.

Reč Akvarel sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ацqуерелло) слика израђена воденим бојама.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a