Skip to main content

Alaj-beg značenje

šta znači Alaj-beg

Na latinici: Definicija i značenje reči Alaj-beg (tur. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom).

Reč Alaj-beg sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. алаy-беyи) заповедник над одељењем пешадије (батаљоном) или коњице (ескадроном).


Alagoskop sprava koja pokazuje strane sveta; sprava koja pokazuje pravac duvan...
Alatničar onaj koji izrađuje alat...
Alapača žena koja mnogo priča i ogovara brbljavica, ezičara, torokuša, tračar...
Alacija davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje....
Alah bbg, pravi bog....
Alafranka na evropski način, po evropski, po zapadnjački ; supr.: alaturka...
Sve reči na slovo a