Skip to main content

Alkoholizirati značenje

šta znači Alkoholizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholizirati (arap.)hemija: prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti špiritus iz neke tečnosti; osloboditi od vode; pomešati sa alkoholom

Reč Alkoholizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (арап.) хем. пречиста™ до степена највеће финоће, нпр. неки прах; излучити шпиритус из неке течности; ослободити од воде; помешати са алкохолом


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a