Skip to main content

Amabile značenje

šta znači Amabile

Na latinici: Definicija i značenje reči Amabile (ital. amabile) kuz. ljupko, umilno, nežno; amabilmente, amorevole, amorozo

Reč Amabile sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. амабиле) куз. љупко, умилно, нежно; амабилменте, амореволе, аморозо


Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a