Skip to main content

Amagazinirati značenje

šta znači Amagazinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amagazinirati (fr. emmagasiner) smeštati u magazin, ostaviti na čuvanje.

Reč Amagazinirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. еммагасинер) смештати у магазин, оставити на чување.


Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a