Skip to main content

Amalin značenje

šta znači Amalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Amalin (arap. hammal,od turske reči: hamal) nosač tereta

Reč Amalin sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. хаммал, тур. хамал) носач терета


Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a