Skip to main content

Amara značenje

Šta znači Amara

Na latinici: Definicija i značenje reči Amara (latinski amara) pl. farž. gorki lekovi, gorka sredstva.

Reč Amara napisana unazad: arama

Amara se sastoji od 5 slova.

Šta je Amara

На Ћирилици: (лат. амара) пл. фарж. горки лекови, горка средства.

Slično: 
Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a