Skip to main content

Amarin značenje

šta znači Amarin

Na latinici: Definicija i značenje reči Amarin (od latinske reči: amarinum)hemija: gorka materija.

Reč Amarin sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. амаринум) хем. горка материја.


Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a