Skip to main content

Amartija značenje

Šta znači Amartija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amartija (od grčke reči: amartia) grepšost, nečistota; krivica tragičnih junaka; hamartija.

Reč Amartija napisana unazad: ajitrama

Amartija se sastoji od 8 slova.

Šta je Amartija

На Ћирилици: (грч. амартиа) грепшост, нечистота; кривица трагичних јунака; хамартија.

Slično: 
Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a