Skip to main content

Amazonke značenje

šta znači Amazonke

Na latinici: Definicija i značenje reči Amazonke (od grčke reči: a- ne, bez, mazos dojka, Amazon) mit. „one koje nemaju dojki", legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci, sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. Po priči, njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom; bile su veoma ratoborne, hrabro su branile svoju državu, čak i pravile upade u tuđe zemlje i vršile osvajanja. U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom,to jest sa vladavi-nom majke i žene;figurativno: junakinja, ratobor-na žena, junak žena, muškobanja, smela jahačica

Reč Amazonke sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, без, мазос дојка, Амазон) мит. „оне које немају дојки", легендарне храбре становнице женских држава у којима се нису трпели мушкарци, сем уколико је било потребно ради обнављања женског становништва. По причи, њима је у детињству спаљивана десна дојка да би лакше могле руковати луком и стрелом; биле су веома ратоборне, храбро су браниле своју државу, чак и правиле упаде у туђе земље и вршиле освајања. У овоме миту сачувани су трагови који указују на постојање држава са гинекократским режимом, тј. са владави-ном мајке и жене; фиг. јунакиња, ратобор-на жена, јунак жена, мушкобања, смела јахачица


Amaurotičan bolestan u očima; slep....
Amaurozis med. zamračavanje vida; crna mrena u očima, slepilo, slepoća....
Amatrisa ljubiteljka, prijateljica umetnosti, amaterka...
Amatija neznanje, neobrazovanost....
Amasirati gomilati, nagomi-lati, nagomilavati, nakupiti....
Amarulentan gorak, pun gorčine...
Sve reči na slovo a