Skip to main content

Ambra značenje

šta znači Ambra

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambra (arap. -anbar,od turske reči: amber,sanskrt: ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom.

Reč Ambra sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. -анбар, тур. амбер, сскр. амбара) мирисна смола којом на Истоку каде собе и коју пуше са дуваном.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a