Skip to main content

Amin značenje

šta znači Amin

Na latinici: Definicija i značenje reči Amin (hebr. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve; otuda: reći amin privesti kraju, završiti; amen.

Reč Amin sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хебр. амен) тако нека буде! реч којом се обично завршавају молитве; отуда: рећи амин привести крају, завршити; амен.


Amišan lukav...
Amidža stric; fig, starac, deda...
Amitotičan biol. kod koga postoji amitoza....
Amitoza biol. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji....
Amirante vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji....
Amiotrofija med. veoma teška i neizlečiva dečja bolest, kao posledica teških pr...
Sve reči na slovo a