Skip to main content

Amnestija značenje

Šta znači Amnestija


Amnestija

latinica:

Definicija i značenje reči Amnestija (od grčke reči: amnestia zaboravljanje) pravo: predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači.

Reč Amnestija napisana unazad: ajitsenma

Amnestija se sastoji od 9 slova.

sta je Amnestija

Slično:
Šta znači Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Šta znači Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspa...
Šta znači Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Šta znači Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Šta znači Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaj...
Šta znači Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili p...