Skip to main content

Amnikolist(a) značenje

šta znači Amnikolist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Amnikolist(a) (latinski amnicola) stanovnik pokraj reke.

Reč Amnikolist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. амницола) становник покрај реке.


Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelij...
Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspom...
Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili potpun gubi...
Sve reči na slovo a