Skip to main content

Amportirati značenje

šta znači Amportirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amportirati (fr. emporter) vojska: oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se, žustriti se.

Reč Amportirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. емпортер) вој. отети, заузети, освојити; анпортирати се, планути, ри-срдити се, жустрити се.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a