Skip to main content

Anakreontika značenje

šta znači Anakreontika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakreontika (od grčke reči: Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta, s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi.

Reč Anakreontika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. Анакреон) песме испева-не у духу и стилу Анакреонта, с тематиком о пролазности живота и о уживању у вину и песми.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a