Skip to main content

Animalkulizam

Šta znači Animalkulizam


Animalkulizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Animalkulizam (latinski animalculum) zoologija: staro učenje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija.

Reč Animalkulizam napisana unazad: maziluklamina

Animalkulizam se sastoji od 13 slova.

sta je Animalkulizam

Slično:
Šta znači Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Šta znači Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Šta znači Ani futuri iduće, naredne godine....
Šta znači Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, ka...
Šta znači Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Šta znači Ani precedentis prošle godine....