Skip to main content

Ankilometar značenje

šta znači Ankilometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankilometar (od grčke reči: ankylos kriv, metron mera) sprava za merenje krivine.

Reč Ankilometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анкyлос крив, метрон мера) справа за мерење кривине.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a