Skip to main content

Anoblirati značenje

šta znači Anoblirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anoblirati (fr. anoblir, ennoblir) dati plem-stvo, plemićku titulu; oplemeniti, obla-godariti.

Reč Anoblirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аноблир, енноблир) дати плем-ство, племићку титулу; оплеменити, обла-годарити.


Anoftalmija med. nemanje očiju, slepilo....
Anorhija bezmudost...
Anormalan nepravilan, koji odstupa od pravila, zakona, običaja....
Anoreksija nemanje apetita, nedostatak volje za jelo, naročito uživanje u jelu...
Anorganski neživ, mrtav; nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije; koji ...
Anorgavologija nauka koja se bavi proučavanjem anorganske, tj. mrtve prirode, naro...
Sve reči na slovo a