Skip to main content

Anoda značenje

šta znači Anoda

Na latinici: Definicija i značenje reči Anoda (od grčke reči: an-odos uzlaz, put naviše)fizika: put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej); po-zitivni pol; supr.: katoda;isto znači i elektroda.

Reč Anoda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-одос узлаз, пут навише) физ. пут којим електрична струја напушта по-зитивни пол и улази у електролит на своме путу ка негативном полу (Фарадеј); по-зитивни пол; супр.: катода; уп. електрода.


Anoftalmija med. nemanje očiju, slepilo....
Anorhija bezmudost...
Anormalan nepravilan, koji odstupa od pravila, zakona, običaja....
Anoreksija nemanje apetita, nedostatak volje za jelo, naročito uživanje u jelu...
Anorganski neživ, mrtav; nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije; koji ...
Anorgavologija nauka koja se bavi proučavanjem anorganske, tj. mrtve prirode, naro...
Sve reči na slovo a