Skip to main content

Anonsirati značenje

šta znači Anonsirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anonsirati (fr. appopseg, latinski annuntiare) oglasiti, oglašavati, objaviti, objavljivati, obznaniti, obznanjivati.

Reč Anonsirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аппопсег, лат. аннунтиаре) огласити, оглашавати, објавити, објављивати, обзнанити, обзнањивати.


Anoftalmija med. nemanje očiju, slepilo....
Anorhija bezmudost...
Anormalan nepravilan, koji odstupa od pravila, zakona, običaja....
Anoreksija nemanje apetita, nedostatak volje za jelo, naročito uživanje u jelu...
Anorganski neživ, mrtav; nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije; koji ...
Anorgavologija nauka koja se bavi proučavanjem anorganske, tj. mrtve prirode, naro...
Sve reči na slovo a